Wiersz miłosny Pieśni ludowej pod tytułem Chciała przynieść wodę dziewczyna

Chciała przynieść wodę dziewczyna

Chciała przynieść wodę dziewczyna,

Włożyła białą koszulinę,

Przez którą słońce przeświecało,

Grzejąc nad chłodną studnią ciało.

 

Gdybym był słońcem czy miesiącem,

Też by korciło mnie, gdzie miłość.

Krokiem bym cichym — zaczarowany —

Krążył w pobliżu ukochanej.

Przełożył
Leopold Lewin