Wiersz miłosny Priapei pod tytułem Jedna - za twoją może wolą

L

Jedna — za twoją może wolą, Priapie —

Fałszywa zwodzi mnie ciągle dziewczyna:

Nie daje, ani nie mówi, że nie da

I wciąż przyczyny znajduje do zwłoki.

Jeżeli wreszcie będę mógł z nią użyć,

Cały ci członek, mój Priapie, z wdzięczności

Oplotę z kwiatów witymi wieńcami.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz