Wiersz miłosny Priapei pod tytułem XXXIV [Jurnemu bogu gdy składano dary

XXXIV

Jurnemu bogu gdy składano dary,

Przyprowadzono i tanią dziewczynę,

Co daje wielu, a dogodzi wszystkim.

Ta, ilu sama w nocy mężów zmogła,

Tyle ci członków z wierzby ofiaruje.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz