Wiersz miłosny Priapei pod tytułem XL [Znana wśród suburańskich dziewczyn

XL

Znana wśród suburańskich dziewczyn Teletuza,

Która stała się wolna dzięki swoim zyskom,

Tobie, boski, oplata złotym wieńcem członek —

Ten rozpustnice mają za najwyższe bóstwo.

Przełożył Jerzy Ciechanowicz