Wiersz miłosny Rabindranatha Tagore pod tytułem Owocobranie

Owocobranie

(fragment)

Znalazłem w jej szkatułce kilka starych,

pisanych przeze mnie listów, które przechowała tro-

skliwie: parę drobiazgów, aby się jej pamięć miała

czym bawić.

Z trwogą w sercu usiłowała wykraść te błahostki

z burzliwego strumienia czasu i mówiła: "One są

tylko moje!"

 

Ach! i oto nie ma już nikogo, kto by się ich do-

magał, kto by mógł opłacać je troskliwą miłością.

Lecz one zostały.

Zaprawdę musi być w tym świecie miłość, która

uchroni ją od doszczętnej zagłady, podobnie jak jej

miłość, która chroniła z tak czułą troską te listy.

Przełożył
Stefan Gawłowski