Wiersz miłosny Rabindranatha Tagore pod tytułem Z "Ogrodnika"

Z "Ogrodnika"

Abym się nie poznał na tobie zbyt łatwo, igrasz

ze mną.

Oślepiasz mnie błyskiem śmiechu, aby ukryć swe

łzy.

Znam, znam twoje sposoby.

Nigdy nie powiesz słowa, na które byś miała

ochotę.

 

Abym cię nie pochwycił, wymykasz mi się w ty—

siącznych obrotach.

Abym cię nie pomieszał z tłumem, trzymasz się

na uboczu.

Znam, znam twoje sposoby.

Nigdy nie chodzisz ścieżką, na którą byś miała

ochotę.

 

Domagasz się więcej niż ktokolwiek inny, dlatego

zachowujesz milczenie.

Wykręcasz się niedbale a żartobliwie od przyjmo—

wania mych darów.

Znam, znam twoje sposoby.

Nigdy nie weźmiesz tego, na co byś miała ochotę.

Przełożył Robert Stiller