Wiersz miłosny Rafała Wojaczka pod tytułem Jaka bym ci chciała się napisać

Jaka bym ci chciała się napisać

Naga jak goła stal, czysta jak naga woda

Niczym żywa krew jawna, prosta jak jasna prawda

Sama jak jeden Bóg, jak sama Wenus jedna

 

Naga jak słowo "kocham" wyrzeczone w ciżbę

Pospólnych słów, niczym rzymska składnia jasna

Wierna niczym Twój strach, Twoja jak wierna matka

 

Prawdziwa jak we strachu boskie przykazanie

Jedna niczym łacińska oda Mickiewicza

Czysta jak wódka nawet z niedomytej szklanki

 

Naga jak Wenus, matczyna jak wilczyca

Straszna jak Bóg, kiedy Ci go zabrakło

Twoja niczym szaleństwo, co mieszka na dnie Odry