Wiersz miłosny Rafała Wojaczka pod tytułem Kochajmy się

Kochajmy się

Kochajmy się Ty ciągle na nowo śmierć mi śnij

Twoja niech wciąż oddycha ustami mojej płci