Wiersz miłosny Rafała Wojaczka pod tytułem Krzyż

Krzyż

Ja jestem pozioma

Ty jesteś pionowy

Ty jesteś góra

Ja jestem dolina

Ja jestem Ziemia

Ty jesteś Słońce

Ja jestem tarcza

Ty jesteś miecz

Ja jestem rana

Ty jesteś ból

Ja jestem noc

Ty jesteś Bóg

Ty jesteś ogień

Ja jestem woda

Ja jestem naga

Ty jesteś we mnie

Ja jestem pozioma

Ale nie zawsze

Ty jesteś pionowy

Ale do czasu

Ja jestem pionowa

Góra orgazmu

Ty jesteś poziomy

Przy mnie