Wiersz miłosny Rainera Marii Rilke pod tytułem Pieśń miłosna

Pieśń miłosna

O, jakże duszę swą powstrzymać mam,

by twojej nie potrącić? Jakże sam

nad ciebie wzniosę ją ku sprawom innym?

Niekiedy pragnąłbym ją w jakiś tam

zakątek zaszyć, zstąpić z nią w pustkowie

zaciszne, skryte, które nie odpowie,

rozkołysane, drganiom twym głębinnym.

Lecz wszystko, co ciebie i mnie dotyczy,

przebiega po obojgu nas jak smyczek,

co struny dwie w jednaki ton rówieśni.

Gdzież skrzypce są, na które nas napięto?

Gdzie mistrz, co dobył głosu z instrumentu?

O, słodka pieśni!

Przełożył
Artur Sandauer