Wiersz miłosny Rasuła Gamzatowa pod tytułem Miłości, bez ciebie się stanę

Miłości, bez ciebie się stanę

Miłości, bez ciebie się stanę

Pandurem o strunie zerwanej!

Przedmioty kto zna żałośniejsze,

O niechże mi powie; ja nie znam.

Miłości, bez ciebie ja jestem

Żeleźcem pękniętym kindżału.

Gdy brzeszczot kaleki, rycerze

Ciskają go w gniewie do rzeki.

Przełożył Tadeusz Chrościelewski