Wiersz miłosny Rasuła Gamzatowa pod tytułem Uczelnia miłości

Uczelnia miłości

Życie jest wyższą uczelnią miłości,

Ale nie każdy ją skończyć potrafi;

Jeśli na wydział wstąpisz geografii,

Na mapie świata niech twój wzrok zagości.

 

Na każdej wyspie, lądzie, kontynencie,

Nawet, gdzie butna sroży się Bellona,

"Całuj mnie..." — Jemu szepce w ucho Ona. -

Czyż nie jest znakiem wieczności zaklęcie?

 

Wydział historii. Tu zdążając śladem

Nadziei, zgłębisz erę żądz minioną.

Niegdyś zuchwałej kobiety wielbiono,

Czego trojańska wojna jest przykładem.

 

Jeśli wybierzesz wydział medycyny,

Wiedz, że nie został dotychczas poznany

Sposób leczenia w męskim sercu rany,

Zadanej bronią kochanej dziewczyny.

 

Ruch ciał niebieskich setny raz badają

Na swym wydziale cni astronomowie.

Lecz który mędrzec i kiedy odpowie

Z czego dwie gwiazdy w górze się zwierzają?

Przełożył
Stanisław Ulicki