Wiersz miłosny Reinmara von Hagenau pod tytułem Niewiasto, zdrowa bądź!

Niewiasto, zdrowa bądź!

Niewiasto, zdrowa bądź! Jak czyście,

Jak mile głosić hołd twemu imieniu!

Co nie brzmiałby tak uroczyście,

Jeno że trwasz w swym dobrym zamierzeniu,

By cię pochwalić, nie wystarczy słów,

Komu dochowasz wiary, szczęsny jest i zdrów,

I niechaj mu się dobrze wiedzie,

Otuchę w tobie czerpie cały świat,

Może byś mnie poratowała w biedzie?

Przełożył
Jerzy Litwiniuk