Wiersz miłosny Reinmara von Hagenau pod tytułem Taka mi błogość napełniła oczy

Taka mi błogość napełniła oczy

Taka mi błogość napełniła oczy,

Gdym najmilejszą ujrzał pierwszy raz,

Że odtąd sama radość mnie otoczy,

Jako że cuda miłość czyni w nas:

Leciuchno poprzez oczy weszła we mnie,

Żaden po drodze jej nie drasnął zrąb,

Aż przeniknęła prosto w serca głąb,

Gdzie ją do dzisiaj chowam potajemnie.

 

Mir, mir mi dać potężna zechciej pani,

Co pobudziło cię, by zadać sztych

I włość najechać, z której ściągnąć dani

Nie śmiała żadna z poprzedniczek twych?

Ulituj się, bo przemóc cię nie zdołam,

Gdy serce — wierny mój sojusznik znikł

I zamiast ze mną — z tobą dzieli szyk,

A ja o chleb łaskawy jeno wołam!

Przełożył
Jerzy Litwiniuk