Wiersz miłosny Renaty Putzlacher pod tytułem Premedytacja

Premedytacja

Pal moje listy. Pognębiaj papier.

Za to, że nie czuje ciepła. Nie wie,

że płonie. Pal papierosy. Zachłannie,

jak przed egzekucją. Każdy z nich

zbliża cię do mnie. Pal mosty.

To też zbliża. Zaciera dystans.

Dystans to mój ostatni

sprzymierzeniec. Pal go licho.