Wiersz miłosny Roberta Herricka pod tytułem Do Elektry

Do Elektry

Bielsza jesteś niż Lilie najbielsze, niż Płatki

Śniegu, niż najjaśniejszych Łabędzi puch gładki;

Bielsza niż biele Śmietan, skłębione Obłoki,

Światło Księżyca, kiedy osrebrza Potoki;

Bielsza niż Perły czyste, niż udo Junony,

Niż bark Pelopsa, z Kości Słoniowej rzeźbiony.

Lecz wyznać muszę: kiedy oglądam twe Biele,

Sam ich widok rozkoszy nie sprawia tak wiele:

Jej szczyt osiągnę, kiedy, jak Chmurka Iksjona,

Biała, ciepła i miękka padniesz w me ramiona.

Przełożył
Stanisław Barańczak