Wiersz miłosny Roberta Herricka pod tytułem Miłość czym jest

Miłość czym jest

Miłość jest kręgiem w ruchu: krąży bez przestania

W zawsze tak samo słodkiej wieczności kochania.

Przełożył
Stanisław Barańczak