Wiersz miłosny Roberta Herricka pod tytułem Na piersi Julii

Na piersi Julii

Ukaż mi piersi, Julio, odsłoń ich parzystość

Krągłocielesną, a wraz i nadziemską czystość

Dwu glorii, między które ustami na wieczną

Chwilę utonę, chłonąc ową Drogę Mleczną.

Przełożył
Stanisław Barańczak