Wiersz miłosny Romana Gorzelskiego pod tytułem Skazani

Skazani

W zależności od wartości duchowych

różni ludzie są skazani na taką miłość

na jaką zasługują: na cielesną,

powierzchowną, śmieszną, niefrasobliwą,

pełną potomstwa, bezdzietną, ponurą,

jednodniową, północną, południową,

studencką, do końca życia, grzeszną,

uczynną, egoistyczną, a nawet tragiczną,

jak u Romea i Julii.

A my mamy naszą...