Wiersz miłosny Saadi pod tytułem Dzban nie ugasi

Dzban nie ugasi

Dzban nie ugasi ani krynica mego pragnienia.

Większe, im dłużej patrzę w twe lica, moje pragnienia.

Kto w winie przebierze miarę,

Głowa pulsuje mu żarem.

Jam wspanialej pijany, w pięknej jam zakochany —

Nie zbędę już, póki życia, mego pragnienia.

Przełożył Wiktor Woroszylski