Wiersz miłosny Safony pod tytułem Do Hery

Do Hery

Ujrzałam ciebie we śnie dzisiaj, Pani,

piękna w dostojeństwie, Hero, jak niegdyś

sławni królowie, Atrydzi, modłami

wielbili ciebie,

 

gdy dokonawszy dzieła boga wojny

obok bystrych wód Skamandra, pragnęli

do kraju swego powrócić zwycięzcy,

ale nie mogli,

 

dopiero po złożeniu ofiar Tobie,

wielkiemu Zeusowi i synowi

Tiony. I ja cię błagam, o czcigodna,

dawnym zwyczajem,

 

jak piękne dziewczęta, gdy niosły welon

i razem z kobietami zbliżały się

do Twojej świątyni na Twoje święta,

by oddać ci cześć.

 

I jak Atrydzi wrócili szczęśliwie

dzięki twej łasce spod zniszczonej Troi,

mnie także pomóż. Hero, bym wróciła

do swego domu.

Przełożył Nikos Chadzinikolau