Wiersz miłosny Safony pod tytułem Do pewnej młodej

Do pewnej młodej

Gdy będziesz już w grobie,

nikt ciepło cię nie wspomni,

żadnego serca nie wzruszysz

i nikt nie zapłacze po tobie,

bo żadna róża z Pierii cię nie zdobiła.

Tak więc błądzić będziesz

bladym cieniem po Hadesie

obca wśród tłumu zmarłych.

Przełożył Nikos Chadzinikolau