Wiersz miłosny Safony pod tytułem Pamiętam, jak mówiła

Pamiętam, jak mówiła

Pamiętam, jak mówiła moja matka:

dziewczyna powinna wiązać swoje włosy

purpurową przepaską.

Piękna to ozdoba.

Lecz jeśli miała jaśniejsze włosy

od płonącej pochodni?

Wianek z kwietnych pąków

bardziej by jej pasował.

 

Niedawno przywieziono z Sardes

barwną chustę.

Dla ciebie Kleis takiej chusty

zdobyć nie mogę.

Na targowisku w Mityleny są pamiątki,

które przypominają wygnanie synów Kleanaktasa.

Nasze już zniszczone.

Przełożył Nikos Chadzinikolau