Wiersz miłosny Safony pod tytułem Panno młoda - różo miłości

Panno młoda - różo miłości

Panno młoda — różo miłości pełna,

panno młoda — najpiękniejsza ozdobo Afrodyty,

idź do łoża, małżeńskiego łoża

i kochaj się z oblubieńcem.

Niech cię prowadzi gwiazda wieczorna

i czcij Herę,

która ze swego srebrnego tronu

broni ogniska domowego.

Przełożył Nikos Chadzinikolau