Wiersz miłosny Safony pod tytułem Pochwała młodości

Pochwała młodości

Dziewczyna subtelna.

z naręczem kwiatów,

słodkogłosa

od liry dźwięczniej sza

i od mleka bielsza,

od wody bardziej miękka,

od konia bardziej harda,

piękniejsza od róży

i od peplos delikatniejsza

i droższa od złota...

Przełożył Nikos Chadzinikolau