Samuel Beckett

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Samuel Beckett - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Becketta poświęcone miłości.