Sandor Weores

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Sandor Weores - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Weoresa poświęcone miłości.