Wiersz miłosny Silvy Kaputikian pod tytułem Ty, serce moje, ty, tchnienie moje

Ty, serce moje, ty, tchnienie moje

Ty, serce moje, ty, tchnienie moje,

Ty, rozpacz moja, wytchnienie moje,

Ty, pieśni moja, ty, rany moje,

Tyś mój kochany, gdziekolwiek stoję,

Gdziekolwiek idę, tyś zawsze blisko,

Ty jesteś słońce, powietrze, wszystko —

Ach, dokąd, dokąd uciec przed tobą -

Przełożył
Adam Pomorski