Wiersz miłosny Sir Johna Sucklinga pod tytułem Miłość w nienawiść obrócona

Miłość w nienawiść obrócona

Nie będę więcej kochał, przysięgam, ni chwili!

Nie, ani jednej chwilki! I nie czekaj czyli

Łzy ode mnie, westchnienia czyli spojrzeń miłych,

Choćbyś i zabiegała, oczy twe prosiły.

Jeśli myślą cię wspomną, to jak o przewinach

I grzechach myślą męże, takoż cię przeklinał.

Z twej przyczyny dla kobiet będę mniej łaskawy

Niżli dla napotkanej o północy zjawy.

Tak będę nienawidził, iż zdradą mianują

Kochać owego, który niewiastą miłuje.

Ba, klną się, że najlepsze nawet znienawidzę

Co w płci twojej, już za to, iże w niej to widzą:

Cnotę, wdzięk, dyskurs, rozum w białogłowach.

Wszystko przez cię — cóż, zali będziesz mnie miłować?

Przełożyła Ludmiła Marjańska