Soter Rozmiar Rozbicki

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Soter Rozmiar Rozbicki - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Rozbickiego poświęcone miłości.