Wiersz miłosny Śpiewu miłosnnego z Mongolii pod tytułem Kiedy ognie zachodu złocą mi głową

Kiedy ognie zachodu złocą mi głową

Kiedy ognie zachodu złocą mi głową,

myślę o tobie.

Kiedy wieczne śniegi stoją w purpurze, potem w złocie,

myślę o tobie.

Kiedy pierwsza gwiazda przywołuje pasterza,

myślę o tobie.

Kiedy blady księżyc czerwienieje,

myślę o tobie.

Kiedy nie ma nic a nic, tylko ja,

myślę o tobie.

Przełożył Zbigniew Stolarek