Stanisław Egbert Koźmian

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Egbert Koźmian - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Koźmiana poświęcone miłości.