Stanisław Jerzy Lec

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Jerzy Lec - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Leca poświęcone miłości.