Wiersz miłosny Stanisława Korab-Brzozowskiego pod tytułem O dziewczę

O dziewczę

O dziewczę! gołąb dziś na twym ramieniu

Usiadł, z twoją szyją łabędzią się pieści,

I, tonąc cały w cudnem zachwyceniu,

Miłości pierwszą jutrzenkę ci wieści.

 

Choć gołąb grucha, nie rozumiesz mowy,

Kryjącej w sobie miłość i tęsknotę;

A on się lęka namiętnymi słowy

Budzić w twym sercu pragnienia spiekotę...

 

Odleci cicho, kryjąc w sobie ciernie —

A może nigdy nie ujrzysz go więcej...

Lecz gdy minione dzieje wspomnisz wiernie,

Poznasz, że nikt cię nie kochał goręcej!