Wiersz miłosny Stanisława Korab-Brzozowskiego pod tytułem Ukrzyżowanie

Ukrzyżowanie

Dusza ma, cierniem uwieńczona,

Na białym krzyżu twego ciała

Przybita pragnień mych gwoździami,

Schyliwszy głowę, zwolna kona.

 

Ja sam, jak Judasz Iskariota,

Za twój namiętny pocałunek

Na dreszcz wydałem ją konania...

Ach, mnie przeraża ta Golgota!