Stanisław Ryszard Dobrowolski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Stanisław Ryszard Dobrowolski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Dobrowolskiego poświęcone miłości.