Wiersz miłosny Szymona Szymonowicza pod tytułem Sielanka szósta

Sielanka szósta

(fragment)

TITYRUS

 

Nadobna Amarylli! te kwiatki rozliczne

Gdym zbierał chcąc przystroić twoje skroni śliczne,

Gęste pczólki, co po tych łąkach miód zbierały,

Bezpiecznie mi kwiateczków rwać nie dopuszczały.

A ty za moję pracą, za moje staranie,

Daj mi namilsza ust twych jedno całowanie;

Aby pczółki o cukrze w uściech twych wiedziały,

A skroniom tych rozlicznych kwiatków nie zajrzały.