Teresa Wagilewicz

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Teresa Wagilewicz - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Wagilewicz poświęcone miłości.