Wiersz miłosny Thomasa Carewa pod tytułem Mierność w miłości odrzucona

Mierność w miłości odrzucona

Więcej miłości chcę lub wzgardy więcej;

Wiedź mnie na równik lub na biegun chłodny,

Niech ulga będzie równa mej udręce,

Której nie leczy ten klimat łagodny;

Miłość, nienawiść — jeśli w skrajnym stanie,

Obie są milsze niż umiarkowanie.

 

Chcę burzy; jeśli twój afekt się wcieli

W burzę miłości, skąpię się w rozkoszy

Jak w złotym deszczu Danae; jeżeli

W burzę pogardy, ulewa ta spłoszy

Sępy nadziei moich; wszak posiędzie

Niebo, kto tylko z piekieł zwolnion będzie:

Więc uwieńcz rozkosz lub zaradź udręce;

Więcej miłości daj lub wzgardy więcej.

Przełożył
Stanisław Barańczak