Wiersz miłosny Thomasa Flatmana pod tytułem O małżeństwie

O małżeństwie

Jakże przyjemną rzeczą byłby ślub i łoże,

Jak by się człowiek cieszył zeń,

Gdyby wiedział, że nabyć sobie żonę może

Na dwanaście miesięcy i dzień.

A jeśli z nią trawić mamy życie całe,

Na zawsze i na stałe,

Aż siwa będzie jak stara kocica,

Dzięki, księże proboszczu, mnie to nie zachwyca!

Przełożył z angielskiego
Robert Stiller