Wiersz miłosny Tymona Zaborowskiego pod tytułem Z francuskiego

Z francuskiego

Kochać cię będę, kochać będę wiernie,

Dopóki kwiaty stroić będą krzewy;

Dopóki róża zdobić będzie ciernie

I słowik tkliwe będzie nucił śpiewy.

Kochać cię będę, kochać bez nadziei,

Póki mi odgłos odpowie żałosny,

Dopóki będą powracać z kolei:

Po wiosnach lata i po zimach wiosny.