Wiersz miłosny Umberta Saby pod tytułem Usta co dawniej

Usta co dawniej

Usta

co dawniej

niosły moim wargom

róże jutrzenki

jeszcze w pamięci mej zapachem trwają

 

Usta dziewczęce

w swych wyznaniach

drżycie płoniecie

a w całowaniach

najtkliwsze w świecie

Przełożyła
Maria Leśniewska