Wiersz miłosny Uwy Klabunde pod tytułem Modlitwa miłosna

Modlitwa miłosna

(według drzeworytu Utamary, 1753 — 1806)

 

On dźwiga jeszcze ów ciężar miłości:

wstyd, który go na widok nagości poraża

i każe mu spuścić oczy.

 

Ona tymczasem, rozchyliwszy wargi,

widzi milcząca już przyszłość

na skórze ukochanego —

 

i jak nawiedzona unosi dłonie

do natchnionej miłością modlitwy.

Przełożył
Jacek St. Buras