Wiersz miłosny Wacława Potockiego pod tytułem Kwestia młodej żony

Kwestia młodej żony

Pytała jedna pani młodego doktora,

Kiedy by się obłapiać, z rana czy z wieczora.

Doktor niewiele myśląc na to pani powie:

"Wieczorna miłość rozkosz, a poranna zdrowie".

Pani na to: "Oboje chcę ja mieć na pieczy,

Bo i rozkosz, i zdrowie są to dobre rzeczy".