Wiersz miłosny Wacława Potockiego pod tytułem Miłość miłość rodzi

Miłość miłość rodzi

Niechaj nikt guseł, niechaj nikt czarów nie szuka,

Fraszka i egzorcyzmy — jest na miłość sztuka,

Jest fortel, choć odmienna, choć tak barzo płocha:

Kto pragnie być kochanym, niechaj sam wprzód kocha;

A że częstokroć serce językowi przeczy,

Niechaj kocha nie w słowiech, ale w samej rzeczy.