Wiersz miłosny Welimira Chlebnikowa pod tytułem Kusza miłości

Kusza miłości

Czyś pani chciwa

Stać się dla mnie czymś jak cięciwa?

Z kręconych splotów pani

Na rzęs twych łuk u końców podpalany

Mnie strzałą naści,

A umknę się od burz pierzaściej.

Przełożył z rosyjskiego
Adam Pomorski