Wiersz miłosny Wiktora Gomulickiego pod tytułem Piosenka

Piosenka

Nim czar miłosny,

Nim cuda wiosny

Porzucą nas,

Kochaj, dziewczyno!

Niech płynie wino

Z pieśniami wraz.

 

Niech skrzą się oczy

Zaczemje zmroczy

Mogiły cień! —

Gdy minie pora,

Z mroków wieczora

Któż zrobi dzień?

 

Marzenia mylą,

A życie chwilą —

Po cóż więc śnić?

Dusza i zmysły

To węzeł ścisły;

Kochać— to żyć!