William Davenant

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest William Davenant - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Davenanta poświęcone miłości.