Wiersz miłosny Wincentego Fabera pod tytułem Prawo

Prawo

Co on w niej widzi. Co ona w nim widzi.

Oto jest prawo pierwszego olśnienia.

Tacy zwyczajni, jak wróble na piasku.

Jałowość piachu w ziarno się zamienia.

 

To dzięki tobie przywłaszczam krajobraz.

Z tobą ma dla mnie leśny smak powietrze.

I nie zaprzeczy temu odkrywaniu

naiwność naszych barw, gdy czas je zetrze.

 

Rzecz sprawiedliwa. Gdy widzialny świat

twoim imieniem po imieniu wołam.

Zachowaj prawo pierwszego olśnienia,

tak właśnie trzeba patrzeć dookoła.