Władysław Zalewski

Wiersze miłosne

Wiersze miłosne, których twórcą jest Władysław Zalewski - Najpiękniejsza poezja miłosna oraz wiersze Zalewskiego poświęcone miłości.